Sandnessjøen Håndball

Sportslig plan

Skjermbilde

SIL

Sandnessjøen Idrettslag, SIL, er en viktig samfunnsaktør i vårt nærmiljø. Klubben består av medlemmer, frivillige og støttespillere, som sammen danner grunnlaget for den største frivillige aktøren i Alstahaug kommune. Som en stor aktør har SIL et stort samfunnsansvar ovenfor våre barn og unge. SIL samarbeider derfor med Alstahaug kommune for å nå kommunens overordnede mål for barne- og ungdomsarbeidet: «alle barn og unge skal oppleve en inkluderende kommune». Inkludering, i alle betydninger av ordet, bør derfor gjennomsyre all aktivitet som foregår via SIL.

 

SIL Håndball ungdom

Sil Håndball ungdom er en stor avdeling av SIL, der målgruppen er gutter og jenter i aldersgruppen 10-17 år. 250 barn og ungdommer er aktive håndballspillere i Sandnessjøen, på 21 lag, i tillegg er trenere, foreldre, dommere og andre frivillige en viktig del av fellesskapet. Sil Håndball ungdom har et styre bestående av 11 personer. Styrets sportslige leder har et særlig ansvar for å se til at bestemmelsene i den sportslige planen overholdes.

 

Den sportslige planen

Den sportslige planen er ment å være et verktøy for trenere, ledere og andre voksenpersoner i miljøet for å skape et trygt og samtidig utfordrende treningsmiljø for barn og unge som er aktive i SIL håndball ungdom. Planen tilstreber en sportslige og sosial utvikling for den enkelte utøver og lagene internt og seg imellom.

Planen skal bidra til å skape en felles klubbidentitet og felles målsetting for arbeidet som drives i klubben.

Sammen med gjeldende regelverk og barneidrettsbestemmelsene satt av NIF og NHF skal denne planen være styrende for den aktiviteten SIL håndball ungdom tilbyr sine utøvere. Dette medfører at trenere, ledere, dommere og foreldre må kjenne til planens innhold og være lojal mot retningslinjene trukket i denne når man påtar seg ansvar i klubbens virksomhet.

Aktiviteten i SIL håndball ungdom baserer seg på frivillig arbeid. Spillernes foresatte er klubbens viktigste voksenressurs. Å skape begeistring rundt håndball og oppnå deltagelse fra de foresatte i støtteapparat og på dugnader er helt avgjørende for håndballgruppas muligheter til å nå de målsettingene som beskrives i denne planen.
Vedlegg:
Last ned denne filen (sportlig plan 16-18.pdf)sportlig plan 16-18.pdf[ ]1503 kB

Herrer 3. divisjon

1. Charlottenlund 2 20 35
2. Ørland 20 35
3. Stjørdals-Blink 20 30
4. Rørvik 20 26
5. Sverresborg 2 20 26
6. Steinkjer 2 20 17
7. NTNUI 3 20 17
8. Vikhammer 2 20 12
9. Kolvereid 20 11
10. Sandnessjøen 20 10
11. Brønnøysund 20 1

Damer 4. divisjon

1. Sandnessjøen (d) 15 26
2. Rana/Bossmo (d) 15 23
3. Namsos (d) 16 19
4. Skogn 2 (d) 16 19
5. Brønnøysund (d) 15 16
6. Rørvik (d) 16 13
7. Mosjøen (d) 16 12
8. Sømna (d) 15 10
9. Kolvereid (d) 16 2
NHF Logo ORG